Geschiedenis

In 2003 hebben Jan en Barta vanuit de kerkelijke gemeente in Nunspeet een bezoek gebracht aan Oekraïne. Het was een erg indrukwekkende reis die de harten van het echtpaar raakte. Vanaf die tijd hebben Jan en Barta minimaal één keer per jaar het land bezocht.

In 2004 hebben Jan en Barta, samen met hun kinderen, een reis door India gemaakt. Tijdens die reis hebben ze ook de plaatsen en kindertehuizen bezocht waar hun twee geadopteerde dochters gewoond hebben.

In 2007 hebben Jan en Barta Gods roeping ervaren dat ze zendings- en ontwikkelingswerk in India moesten beginnen. Van 2008 tot en met 2013 hebben zij een waardevolle bijdrage geleverd aan een project voor straatkinderen en kinderen uit sloppenwijken.

In 2013 heeft God Jan en Barta op een bijzondere manier naar Oekraïne geleid en in contact gebracht met GAiN (Global Aid Network). Sinds oktober 2013 is Jan aangesteld als ‘projectleider Oekraïne’ en heeft Barta zich als vrijwilliger aan GAiN verbonden.

Geef een reactie

Dienen door te delen