ANBI

Stichting Krusha is een ANBI erkende stichting. Bij uw jaarlijkse belastingaangifte zijn uw giften aftrekbaar.

Stichting Krusha | contactpersoon: J. Boonen

Correspondentieadres:
Astridlaan 10 | 8072 CV Nunspeet

KVK: 51023016 | IBAN NL28 RABO 0387 5099 92

RSIN nummer: 8230 52 096

Contactadres: Astridlaan 10 | 8072 CV Nunspeet

Doelstelling
Het verlenen van humanitaire hulp vanuit een christelijke visie, om het welzijn van kinderen en hun omgeving te verbeteren.

Beleidsplan download

Bestuurders
De Stichting kent drie bestuurders:
Voorzitter: J. Boonen
Secretaris: Dini Weeda
Penningmeester: J.H. Hanskamp

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten zoals kopieerwerk, reiskostenvergoeding.

Jaaroverzicht 2013 download

Jaarrekening 2013 download

Jaaroverzicht 2014 download

Jaarrekening 2014 download

Jaaroverzicht 2015 download

Jaarrekening 2015 download

Jaaroverzicht 2016 download

Jaarrekening 2016 download

Jaaroverzicht 2017 download

Jaarrekening 2017 download

Jaaroverzicht 2018 download

Jaarrekening 2018 download

Geef een reactie

dienen door te delen