ANBI

Stichting Krusha is een ANBI erkende stichting. Bij uw jaarlijkse belastingaangifte zijn uw giften aftrekbaar.

Doelstelling

Het verlenen van humanitaire hulp vanuit een christelijke visie, om het welzijn van kinderen en hun omgeving te verbeteren.

Bestuurders

De Stichting kent drie bestuurders:
Voorzitter: J. Boonen
Secretaris: Dini Weeda
Penningmeester: J.H. Hanskamp

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten zoals kopieerwerk, reiskostenvergoeding.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Beleidsplannen

Contactgegevens

Stichting Krusha | contactpersoon: Jan Boonen
Astridlaan 10 | 8072 CV Nunspeet
IBAN: NL28 RABO 0387 5099 92
RSIN nummer: 8230 52 096

Geef een reactie

Dienen door te delen